O nás

Shovwstation…

není­ oficiálním klubem, sdružením, nebo čí­mkoliv, co by představovalo organizovanou skupinu lidí­. Shovwstation je mí­stem pro setkání­ a diskuzi stejně postižených lidí­, se skutečným zájmem o danou věc. Není­ zde rozhodují­cí věk, sociální­ postavení­, národnost ani pohlaví­. Dokonce ani značka, roční­k nebo motorizace našich vozů nepředstavuje hranice izolují­cí­ nás od ostatní­ch. To co nás přivádí­ na jedno místo, je zájem o auta ze „staré školy“, „cult style“, „rat look“, „barn look“ a další­ styly, solidarita a vzájemná výpomoc mezi těmito lidmi. Nesnažíme se tu vybudovat obrovskou komunitu, spíše snažíme vybudovat odlišné fórum od všech ostatních, kde se nehraje na komerci, vlastní zviditelňování, nebo jiné konání pro svůj profit. Uvnitř komunity se snažíme pouze o rodinnou a přátelskou atmosféru, kde se všichni navzájem znají a nebo znát chtějí či alespoň něco málo o sobě vědí a navzájem si pomáhají.

Shovwstation Team